CPVO a UPOV

Platné technické protokoly sú uverejnené na internetovej stránke Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Platné technické metodiky sú uverejnené na internetovej stránke Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín (UPOV)