• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

UPOZORNENIE- dňa 01.07.2017 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 174/ 2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. V zmysle tohto legislatívneho predpisu vznikajú povinnosti pre poľnohospodárske subjekty, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu v obciach uvedených v tomto nariadení.

Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícii na 44. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa bude konať v dňoch...

Obrázok k článku

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) k 30.06.2017 zrušil pracovisko ÚKSÚP, Sekcie skúšobníctva a laboratórnych činností, Odboru laboratórnych činností, Skúšobné...

V dňoch 6.-7.júna 2017 sa v Dvoroch nad Žitavou konal už šiesty ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktoré sa za svoju krátku históriu stali významným a jedinečným poľnohospodárskym podujatím na Slovensku.

« 1 2 3 4 5 »»»