Aktuálne informácie OOR - Upozornenie na výskyt háďatka (Ditylenchus destructor) v cibuliach tulipánov pôvodom z Holandska

Na základe výsledku laboratórneho rozboru vykonaného PCR metódou bol potvrdený výskyt karanténneho háďatka (Ditylenchus destructor) na cibuliach tulipána v obchodnej sieti SR. Vzorka bola odobratá v obchodnom centre OBI v Nitre.

OBRÁZOK balenia tulipánov 1    OBRÁZOK balenia tulipánov 2       článok-ochrana

V prípade podozrenia na prítomnosť Ditylenchus destructor, je potrebné kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora. Kontakty nájdete na oficiálnej stránke ÚKSÚP http://www.uksup.sk/oor-kontakty

Stručný opis škodlivého organizmu:

Háďatko Ditylenchus destructor Thorne – predmetom nákazy sú cibule a podzemky šafránu (Crocus), zakrpatených odrôd mečíkov (Gladiolus) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus, Gladiolus colvillei, Gladiolus tubergenii, ďalej hyacintu (Hyacint spp.), kosatca (Iris), tigrídie (Tigridia) a tulipána (Tulipa) určené na pestovanie, a hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum) určené na pestovanie. Môže sa vyskytovať aj na mrkve, petržlene, ďatelinovinách a na cesnaku. Spolu je známych asi 70 druhov pestovaných rastlín a burín považovaných za hostiteľské rastliny.

Háďatká sú drobné „nitkovité červy“ mikroskopických rozmerov. Hoci sú háďatká väčšie ako baktérie, voľným okom sú neviditeľné.

Háďatko môže prezimovať v pôde, v napadnutých hľuzách, cibuliach, podzemkoch v štádiu vajíčok, lariev, alebo ako dospelec. Žiť a vyvíjať sa môže aj v napadnutých častiach rastlín, ale nie v hnijúcich častiach. Veľmi zle znáša silné vysychanie pôdy. Vyskytuje sa hlavne v pôdach chladnejších a vlhkejších. Môže vytvárať až niekoľko generácii za rok.

Opis príznakov napadnutia háďatkom

Na zemiakoch

Na nadzemných častiach rastlín zvyčajne nevidieť zreteľné príznaky napadnutia. Rastliny vyrastajúce zo silne napadnutých hľúz neskôr zvyčajne hynú. Prvé príznaky napadnutia sa na povrchu hľúz prejavujú malými sivými škvrnkami, ktoré sa rozširujú a tmavnú. Po ošúpaní hľúz sa objavia malé špinavo biele škvrny v inak pomerne zdravej dužine. Tieto sa neskôr zväčšujú, tmavnú, sú hrubo zrnité a uprostred sa môže vytvoriť nebadateľná dutinka.

Na silno napadnutých hľuzách sú zreteľné málo viditeľné vpadnuté plôšky s rozpraskanou a zvráskavenou šupkou, ktorá sa miestami oddeľuje od dužiny, je veľmi tenká tzv. papierová blana a vpadnutá do hľuzy. Dužina má vysušený a múkový vzhľad, pričom sfarbená býva od sivastej až po tmavohnedú alebo čiernu farbu. Túto farebnú zmenu spôsobuje druhotné napadnutie hubami, baktériami a voľne žijúcimi háďatkami, ktoré môžu byť s druhom Ditylenchus destructor ľahko zamenené.

Na kosatcoch a tulipánoch

Napadnutie obyčajne začína v oblasti koreňového krčka a rozširuje sa do dužinatých šupiek. Spôsobuje sivé až čierne lézie: korene môžu byť čierne a listy slabo vyvinuté so žltými vrcholkami.

Spôsob prenosu a šírenia:

- prímesami zeminy

- už napadnutými hľuzami, cibuľami, inými podzemnými orgánmi

- závlahovou vodou

- aktívnym pohybom háďatiek iba na malé vzdialenosti

Pri výskyte možno z preventívnych opatrení odporučiť striedanie plodín a aspoň 4-ročný odstup v pestovaní cibuľovín.  Priama ochrana pomocou chemických prípravkov na ochranu rastlín proti Ditylenchus destructor  v pôde nie je možná.